1.54
Fix – Selectie pdf mappen. Laat instelling nu staan bij annuleren.
Aangepast – Veldbenamingen bij bestellingen.
Aangepast – Diverse print layouts (geen dubbele punten als veld is leeg).
Nieuw – Knoppen toegevoegd bij tabblad voorraad.
Nieuw – Bij bestellingen laat zoeknaam alleen lijst met namen zien die aangemerkt zijn als crediteur.