FAQ

Ik kan geen PDF’s afdrukken, wat kan ik doen?

Bijgaand een aantal zaken om te controleren:

Algemeen (Mac + Windows):

– Bekend is dat sommige virusscanners de installatie ongemerkt dwarszitten. Deactiveer deze dan ook tijdens de installatie van SimpelBase.
– Zorg dat SimpelFact op de lokale PC/Mac geïnstalleerd is en dus niet in een netwerkmap.
– Ga naar instellingen en ga naar het tabblad ‘Print Setup’ en klik daar op de knop: ‘Printerlijst opnieuw opbouwen’.
– Ga naar instellingen en ga naar het tabblad ‘Email’ en zorgt dat het kruisje aanstaat bij ‘PDF Verzenden’.
– Ga naar instellingen en klik op de knop ‘PDF MAP’ (rechterzijde). Selecteer de map waar de pdf’s opgeslagen mogen worden en zorg dat deze map ook toegankelijk is. Zorg dat deze map op de lokale PC/Mac staat.

Mac:

– Er moet minimaal 1 gewone standaard printer geïnstalleerd zijn op het systeem om PDF adrukken te kunnen realiseren.

Windows:

– Staat de Burggraaf it PDF Writer als printer onder printers geïnstalleerd? Zo niet, ga naar de installatiemap van SimpelBase (Standaard: documenten) en dubbelklik in de map ‘Burggraaf it PDF Writer’ op het bestand install(.bat).

Windows (voor de gevorderden):

– Staat Windows op de C-drive geïnstalleerd? Zoniet dan kunnen de registry entries mogelijk niet worden gezet.

– Controleer via regedit of de volgende 3 items Onder HKEY_CURRENT_User\Software\Burggraaf it PDF Writer staan:

(standaard) REG_SZ (geen waarde) ; geen waarde
BypassSaveAs REG_SZ 1 ; moet altijd 1 zijn
Outputfile REG_SZ c:/documents/enz/test.pdf ; Het pad naar waar het laatst geschreven bestand is opgeslagen

– Installeer de laatste Ghostscript versie. Of download en installeer een recente versie (http://sourceforge.net/projects/ghostscript/files/GPL%20Ghostscript/9.10/gs910w32.exe/download). Verwijder na installatie de map “C:\Program Files\GPLGS” (op 64-bit systemen: “C:\Program Files (X86)\GPLGS”).

– Als een nieuwe e-mail wordt aangemaakt maar het mailadres niet automatisch wordt ingevuld en er geen bijlage wordt toegevoegd is het ontbreken van een mailsectie in win.ini een waarschijnlijke oorzaak. Check win.ini en voeg, als het niet reeds aanwezig is, het volgende toe:

[Mail]
MAPI=1
CMC=1
CMCDLLNAME=mapi.dll
CMCDLLNAME32=mapi32.dll
MAPIX=1
MAPIXVER=1.0.0.1
OLEMessaging=1

Kan de opmaak van de layout worden aangepast?

U kunt bij alle 6 de modules de layout aanpassen naar uw eigen wensen, let er wel op dat dit niet bij de prijs zit inbegrepen en dat deze kosten er eenmalig apart bij komen.