Handleiding

Via deze pagina’s wordt de SimpelBaseTM handleiding opgebouwd. E.e.a. is nog in ontwikkeling.

Onderwerpen:
Algemeen (.pdf document)
– Offertes <nog niet beschikbaar>
– Orderbon <nog niet beschikbaar>
– Pakbon <nog niet beschikbaar>
– Facturen <nog niet beschikbaar>
Contacten (.pdf document)
Artikelen (.pdf document)
– Inkoop <nog niet beschikbaar>
– Bestellingen <nog niet beschikbaar>
– BTW Overzicht <nog niet beschikbaar>

Procedures:
Van Offerte naar Factuur (.pdf document)