Fix – Uniek factuurnummer.
Fix – Onbekende user / login niet meer mogelijk.
Nieuw – Contact naar lijst selectieweergave.