Fix – Afdruk factuur als geen pakbon is aangemaakt en pakbon afdrukken met factuur is ingesteld.
Fix – Performance verbetering factuuroverzicht.
Nieuw – Aanpassing breedte factuurnummerveld in factuuroverzicht.