Fix – Aanpassingen i.v.m. performanceverbeteringen