Fix – Afdruk bestelling.
Fix – Wijzigen telling samengestelde artikelen.
Fix – Mailonderwerp en tekst orderbon en pakbon bij verzenden via SimpelBase.
Fix – Teksten ophalen uit instellingen.
Aangepast – Verwijderen geselecteerde orderregels.
Nieuw – Punt kunnen gebruiken bij stuksprijs. Voor gebruik numeriek toetsenbord.
Nieuw – Magazijnlocatie op regelniveau pakbon kunnen vermelden.
Nieuw – Omzet overzichten facturen bij contact.

Versie 2.41 is zeer waarschijnlijk de laatste versie in het huidige bestandsformaat. Voor de hierna komende versies is een bestandsconversie vereist om data over te kunnen zetten. Hiertoe zijn we genoodzaakt vanwege de vernieuwde ontwikkelsoftware. M.b.t. uiterlijk en werking van SimpelBase zal er weinig tot niets veranderen. Geregistreerde gebruikers worden hierover geïnformeerd.

Fix – BTW update vanuit een oudere versie van SimpelBase kon lege BTW velden opleveren. Wordt nu ondervangen.
Fix – BTW aanpassingen van een reeds bestaande 19% factuur naar een nieuw aangemaakt BTW percentage (zoals 21% per 1 oktober) werd onjuist doorgevoerd.

Fix – Weergave kleur status offerte.
Fix – Bestellingen dagen geldig wordt nu opgehaald vanuit instellingen.
Fix – Diverse instellingen bestellingen.
Fix – Instelling aantal afdrukken factuur.
Fix – Restore SimpelCust Mac.
Fix – Restore algemene instellingen.
Fix – Aanmaken (deel)pakbon.
Fix – Multi-user overzichtslijsten.
Nieuw – Automatisch verkopernaam (m.b.v. inloggen en invullen verkopernaam bij gebruiker) kunnen invullen.
Nieuw – Inkoop, zoek en printfunctie.
Nieuw – Weergave in lijst als factuur is afgedrukt.
Nieuw – Factuuroverzicht, weergave wanneer factuur is afgedrukt.
Nieuw – Orders kunnen invoeren dmv barcode.

Fix – Placeholder herinnering.
Nieuw – Aan kunnen passen kopteksten onder tabblad Herinnering bij factuur.
Nieuw – Tekst ‘BTW’ bij BTW .. % is nu via instellingen in te stellen.

Fix – Notitieveld Artikelen
Fix – Referenties in div. afdrukken maar gedeeltelijk te zien.
Fix – Import gebruikers (De fix kan ervoor zorgen dat gebruikers met een onjuist ID opnieuw moeten worden aangemaakt).
Nieuw – Login voor gebruikers met eigen menuset.
Nieuw – Breedte factuurnummerkolom in lijst aangepast.