Fix – Afdruk bestelling.
Fix – Wijzigen telling samengestelde artikelen.
Fix – Mailonderwerp en tekst orderbon en pakbon bij verzenden via SimpelBase.
Fix – Teksten ophalen uit instellingen.
Aangepast – Verwijderen geselecteerde orderregels.
Nieuw – Punt kunnen gebruiken bij stuksprijs. Voor gebruik numeriek toetsenbord.
Nieuw – Magazijnlocatie op regelniveau pakbon kunnen vermelden.
Nieuw – Omzet overzichten facturen bij contact.

Versie 2.41 is zeer waarschijnlijk de laatste versie in het huidige bestandsformaat. Voor de hierna komende versies is een bestandsconversie vereist om data over te kunnen zetten. Hiertoe zijn we genoodzaakt vanwege de vernieuwde ontwikkelsoftware. M.b.t. uiterlijk en werking van SimpelBase zal er weinig tot niets veranderen. Geregistreerde gebruikers worden hierover geïnformeerd.

Fix – Afdrukken velden prijsaanvraag.
Fix – Overzicht prijsaanvragen.
Fix – Verzenden herinneringen via eigen mailclient.
Nieuw – Keuze/instelling om eigen afleveradres, standaard inte stellen in instellingen, te laten zien ipv afleveradres van contact.
Nieuw – Volledig aangepast BTW overzicht.

Het heeft best wel even geduurd voordat we deze versie gereleaset hebben vanwege een groot aantal, tussentijdse, updates en aanpassingen. In de basis lijkt er wellicht niet heel veel gewijzigd en toegevoegd, op de achtergrond is er des te meer gebeurt.

Inmiddels staan ook er weer een aantal nieuwe zaken op de implementatielijst, toch wilde we u deze release niet langer meer onthouden.

Fix – Na omzetten naar factuur naar onjuiste layout.
Fix – Ophalen samengesteld artikel factuur.

Fix – Printlayout bestellingen

Nieuw – Aanzienlijke snelheidsverbetering bij overzetten offertes -> orders -> pakbonnen -> facturen
Nieuw – Meerdere barcodes (i.c.m. aantal, prijs p/st en korting) per atikel mogelijk
Fix – Demo-instellingen

Fix – Update ivm demo

Fix – Registratie niet mogelijk in versie 2.06

Fix – Export datatabellen

Fix – Factuuroverzicht liet bedragen excl. BTW zien.
Fix – Export factuuroverzicht.

Fix – Factuuroverzicht gaf bedrag incl. BTW facturen niet goed weer.
Nieuw – Plug-in update.

Fix – BTW update vanuit een oudere versie van SimpelBase kon lege BTW velden opleveren. Wordt nu ondervangen.
Fix – BTW aanpassingen van een reeds bestaande 19% factuur naar een nieuw aangemaakt BTW percentage (zoals 21% per 1 oktober) werd onjuist doorgevoerd.

Fix – Tonen omschrijvingen bij ophalen artikelen.

Fix – Artikelenlijst bij facturen verscheen niet.
Fix – Omschakelsnelheid van factuur naar overzicht verbetert.

Fix – Eerste implementatie taalupdate kon wegvallen aanhef- en slotzinnen veroorzaken.

Fix – BTW omzetten artikelen.
Nieuw – BTW omzetten contacten.
Nieuw – Mogelijkheid voor afdruk na het verzenden van PDF.

Fix – Volledige Reset kon probleem geven met menustructuur.
Fix – Afletteren facturen in ‘gevonden’ lijst.
Nieuw – Van geselecteerde factuur naar lijst laat regel oplichten.
Nieuw – Afdrukken van Factuur- en Bestellingenlijst.

Fix – Lege regels aanmaken vanuit pakbon.
Fix – Nummering (geen bijzondere tekens).
Fix – Tekstwijziging meenemen bij BTW laag.
Fix – Standaard mail info leeg bij bestelling.
Fix – PDF herinnering vervormt (Mac OSX).
Nieuw – Artikellijst, bredere artikelnummers zichtbaar.
Nieuw – Sortering pakbonnen.
Nieuw – Afdrukdialoog factuur uit kunnen zetten.
Nieuw – Reset printer bij opstart uit kunnen zetten.
Nieuw – Sortering op factuurnummer mogelijk.

Fix – Menu sortering Inkoop en BTW-Overzicht.
Fix – Selectie 4e kwartaal BTW verzicht.

Fix – BTW overzicht veroorzaakte inlogprobleem.

Fix – Percentage weergave korting.
Fix – Toevoeging lege regels bij pakbon.
Fix – Omzetten order naar pakbon / Order naar factuur.
Fix – Handmatig adres ingeven.

Fix – Uniek factuurnummer.
Fix – Onbekende user / login niet meer mogelijk.
Nieuw – Contact naar lijst selectieweergave.

Fix – Mailicoon naast mailadres in orderbon.
Fix – Pakbon naleveringen.
Fix – Teksten mailonderwerp en mailinhoud bestelling.
Fix – Validatie dubbele zoeknaam artikelen.
Fix – Telling voorraad / inboeken.
Nieuw – Aanpassing overzichtslijst orders.
Nieuw – Weergave orderbonoverzicht nalevering.

Fix – Weergave kleur status offerte.
Fix – Bestellingen dagen geldig wordt nu opgehaald vanuit instellingen.
Fix – Diverse instellingen bestellingen.
Fix – Instelling aantal afdrukken factuur.
Fix – Restore SimpelCust Mac.
Fix – Restore algemene instellingen.
Fix – Aanmaken (deel)pakbon.
Fix – Multi-user overzichtslijsten.
Nieuw – Automatisch verkopernaam (m.b.v. inloggen en invullen verkopernaam bij gebruiker) kunnen invullen.
Nieuw – Inkoop, zoek en printfunctie.
Nieuw – Weergave in lijst als factuur is afgedrukt.
Nieuw – Factuuroverzicht, weergave wanneer factuur is afgedrukt.
Nieuw – Orders kunnen invoeren dmv barcode.

Fix – Placeholder herinnering.
Nieuw – Aan kunnen passen kopteksten onder tabblad Herinnering bij factuur.
Nieuw – Tekst ‘BTW’ bij BTW .. % is nu via instellingen in te stellen.

Fix – Snelheid naar factuuroverzicht -> totalen verplaatst naar tab.
Fix – Diverse kleine issues.
Nieuw – Mogelijkheden voor herrineringen en sommatie factuur.

Algemeen – Mac- en Windowsversie ‘gelijk getrokken’.
Fix – Breedte offertenummerveld in offerteoverzicht.
Fix – Weergave en signalering vervaldatum offerteoverzicht.

Fix – Notitieveld Artikelen
Fix – Referenties in div. afdrukken maar gedeeltelijk te zien.
Fix – Import gebruikers (De fix kan ervoor zorgen dat gebruikers met een onjuist ID opnieuw moeten worden aangemaakt).
Nieuw – Login voor gebruikers met eigen menuset.
Nieuw – Breedte factuurnummerkolom in lijst aangepast.

Versie 1.68 is vandaag als Mac versie gereleased.

Fix – Navigatie instelling nummering.
Fix – Instellingen nummering Offertes/Orders/Facturen/Bestellingen/Contacten als geen records zijn aangemaakt.
Fix – Instellen nummering Bestellingen.
Fix – Afdrukken contact.